Wolność dla Afryki

Afryka od tysiącleci była świadkiem wielu ważnych wydarzeń. To miejsce szczególnie znaczące w historii i rozwoju cywilizacji ludzkiej. Jednak Afryka to nie tylko przeszłość i korzenie człowieka. To także świadek mnóstwa aktualnych wydarzeń, rzutujących na losy całego świata. Wystarczy spojrzeć na wiek dwudziesty, a konkretnie na jego drugą połowę. Kilkanaście lat po zakończeniu drugiej wojny światowej państwa afrykańskie zyskały niepodległość względem kolonizatorów. Tak zwany Rok Afryki przyniósł uwolnienie niemal całego kontynentu od wpływów europejskich. O ile na początku drugiej wojny światowej zaledwie kilka procent powierzchni kontynentu afrykańskiego nie podlegało wpływom ze Starego Kontynentu, to wraz z końcem 1960 roku, czyli właśnie wspomnianego Roku Afryki, wolny był praktycznie cały kontynent. Dekolonizacja była ważnym momentem i wydarzeniem tak dla państw afrykańskich, jak również i ich dotychczasowych zarządców. Do tych przemian niewątpliwie doprowadziła druga wojna światowa. Zmieniła ona układ sił, ale pozwoliła również spojrzeć wielu afrykańskim narodom zupełnie inaczej na siebie oraz na resztę świata. Nie bez znaczenia była tu zimna wojna, wpływy komunistyczne, ale również osłabienie wielu państw europejskich, którym coraz ciężej było utrzymywać kontrolę nad koloniami. Mieszkańcy Afryki wywalczyli sobie wolność determinacją i zaangażowaniem. Niestety czas pokazał, że nie były one w pełni przygotowane do samodzielnego istnienia. Wydarzenia lat sześćdziesiątych minionego wieku pozwoliły Afryce uzyskać wolność. Niestety wraz z nią rozpoczął się okres wojen domowych i licznych konfliktów narodowo-etnicznych. Do władzy doszli wówczas między innymi ludzie, których po kilku kolejnych dekadach obalono w czasie arabskiej wiosny. Poza tym wolność w przypadku Afryki nie przełożyła się na sukces gospodarczy. Kontynent nadal zmaga się z biedą, głodem i chorobami. Liczne państwa afrykańskie podzieliły zatem losy wielu innych krajów na świecie, które nie miały pomysłu na to, co zrobić z odzyskaną wolnością.