Piękno dzikiej natury

Czarny ląd – Afryka! Oto niezwykła kraina, która naprawdę potrafi zachwycić. Ten kontynent jest zasadniczo gorący, niekiedy nawet bardzo gorący. Ale jednocześnie istnieją tam obszary, w których mogło rozwinąć się życie – i to jakie! Warto tutaj wspomnieć o historycznej i legendarnej rzece, jaką jest Nil. Mówi się, że Egipt jest darem Nilu. Tak, to prawda. Na tym pustynnym lub półpustynnym lądzie bez takiej rzeki cywilizacja nie mogłaby powstać.

W Afryce występuje Sahara – największa pustynia świata o powierzchni 10 milionów km². A więc jej obszar jest porównywalny z obszarem Europy. Nie trzeba dodać, że występują tam bardzo wysokie temperatury. Generalnie w ciągu dnia – w ciągu nocy temperatury są z kolei niskie. Taki kontrast. Pomimo tego w tamtym rejonie istnieje życie, a nawet osady ludzkie. Ale w ograniczonej formie, nie w takiej, w jakiej możemy je dostrzec w Europie. Życie rozwinęło się wokół oaz oraz na obszarach, które mają taki lub inny dostęp do wody. Oaza to kolejna ciekawostka na czarnym lądzie. Głównie na obszarze Sahary.

Jeśli mowa o nawodnieniu – trzeba tutaj wspomnieć o rzece Nil. To ona przyczyniła się do rozwoju cywilizacji w pobliskiej okolicy. A jak? Okolica wokół jest jałowa. Wylewy Nilu nawadniały okoliczne pola. Z czasem mieszkańcy okolicznych rejonów nauczyli się budować sieci kanałów nawadniających. I dzięki temu byli one w stanie nawadniać obszary nawet znacznie oddalone od głównej rzeki Nil. I tak oto narodziła się cywilizacja. Podobnie zjawisko miało miejsce w dorzeczu Kongo. W gorącym klimacie Afryki nawodnienie jest bardzo ważne. Dzięki temu możliwa jest uprawa roli i generalnie rozwój większych skupisk ludzkich. Możliwy jest również rozwój lokalnej flory i fauny. Tam gdzie jest woda rozwija się roślinność. A trzeba dodać, że w Afryce możemy niekiedy natrafić na ciekawe życie roślinne. Z jednej strony Sahara, z drugiej sawanna i wiele innych ciekawych dzikich obszarów.

Jeśli mowa o cywilizacjach – a Afryce możemy znaleźć ruiny będące pozostałościami po dawnych cywilizacjach. Życie tutaj kwitło, ale również znikało. W każdym razie znajdziemy tutaj zarówno ruiny budowli, jak również inne relikty dawnych cywilizacji. Narzędzie, trofea, broń, miski itd. A może nawet natrafimy na jakieś źródła pisane.

A jeśli zapuścimy się głęboko w zarośnięte tereny to być może zobaczymy plemiona żyjące jak dawniej. Na pewno nie raz widzieliście w telewizji murzynów z włóczniami i tarczami polującymi na dzikie zwierzęta. Masajowie specjalizują się w polowaniu na duże drapieżne koty. Jest to odwaga wymagająca podziwu.

Afryka – czarny ląd skrywa wiele ciekawych tajemnic. Tam możemy zobaczyć wiele ciekawych i intrygujących rzeczy. Ujrzymy przyrodę jakiej nie ujrzymy nigdzie indziej. Dawne obyczaje. Pozostałości po dawnych kulturach. Dzikie zwierzęta oraz wiele innych atrakcji. Pewnym problemem może być aklimatyzacja. Afryka to gorący kontynent. Człowiek wychowany w klimacie umiarkowanym lub chłodniejszym może zaznać szoku termicznego, który z kolei może się dla niego źle skończyć.